Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde e da Conectividade e Resiliencia Ecolóxicas

A Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde e da Conectividade e Resiliencia Ecolóxicas ten por obxectivo marcar as directrices para a identificación e conservación dos elementos do territorio que compoñen a infraestrutura verde do territorio español, terrestre e mariño, e para que a planificación territorial e sectorial que realicen as Administracións públicas permita e asegure a conectividade ecolóxica e a funcionalidade dos ecosistemas, a mitigación e adaptación para os efectos do cambio climático, a  desfragmentación de áreas estratéxicas para a conectividade e a restauración de ecosistemas degradados. 

enlightenedNo BOE de 13 de xullo de 2021 publícase a Orde PCM/735/2021, de 9 de xullo, pola que se aproba a Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde e da Conectividade e Restauración Ecolóxicas.

enlightenedAquí podes acceder a outras informacións sobre a elaboración da Estratexia.

Arquivos: