Estamos a reconstruír mellor? Evidencias do 2020 e vías para a recuperación do gasto verde inclusivo

A COVID-19 provocou unha crise mundial que ameaza a vida e os medios de subsistencia dos máis vulnerables ao aumentar a pobreza,  exacerbar as desigualdades e prexudicar as perspectivas de crecemento económico a longo prazo. O informe, Estamos a reconstruír mellor? Evidencias do 2020 e vías para a recuperación do gasto verde inclusivo, proporciona unha análise de máis de 3500 políticas fiscais anunciadas polas principais economías en 2020 e pide aos gobernos que invistan de maneira máis sostible e aborden as desigualdades a medida que estimulan o crecemento por mor da devastación provocada pola pandemia.

Are We Building Back Better? Evidence from 2020 and Pathways for Inclusive Green Recovery Spending

Arquivos: