Enquisa sobre a Xestión Municipal de ResiduosA crecente complexidade que está a acadar a xestión dos residuos, que nos últimos anos experimentou substanciais cambios en diversas áreas, e as incidencias xurdidas nos últimos tempos, en especial, coa problemática no tratamento de residuos voluminosos, evidenciou a necesidade da FEGAMP de coñecer en detalle as distintas realidades municipais nesta materia, para identificar as principais problemáticas e poder buscar as solucións idóneas, establecendo estratexias sólidas na defensa dos intereses municipais.

Con tal motivo, achegamos unha enquisa sobre distintos aspectos prácticos e actitudinais da xestión de residuos, que tamén poderás atopar en formato electrónico nas webs www.fegamp.org ou http://www.redesostible.net O obxectivo final é a elaboración por