Encontro do Presidente da Fegamp coa conselleira de Educación

ESTE MES SAIRÁ UNHA ORDE ABERTA A TODOS OS CONCELLOS PARA A ADHESIÓN AO PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS FÓRA DO HORARIO LECTIVO