DITAME CONSELLO CONSULTIVO GALICIA - REVISIÓN DE OFICIO DOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PAGAMENTO DE RETRIBUCIÓNS