CONVENIOS DE COLABORACIÓN GES ACTUALIZADOS A 1 DE XANEIRO DE 2024

 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E AS DISTINTAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS (GES)

 

ACTUALIZADOS A 1 DE XANEIRO DE 2024

 

Descargas: