CONVENIO XUNTA FEGAMP PARA DESENVOLVEMENTO DE CURSOS DE TELEFORMACIÓN

O obxecto deste convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo a EGAP e a FEGAMP é facilitar aos entes locais de Galicia o desenvolvemento de cursos na modalidade de teleformación mediante a cesión parcial do uso da plataforma de teleformación da EGAP á FEGAMP co gallo de actuar da forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de todas as partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto do convenio506.38 KB
Microsoft Office document icon Anexo I - Modelo de Adhesión562.5 KB