CONVENIO XUNTA DE GALICIA, FEGAMP E DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GES

O presente convenio asinado o 26 de decembro de 2018, ten por obxecto colaborar no desenvolvemento dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES), como grupos operativos en emerxencias de ámbito supramunicipal, para completar o mapa de emerxencias de Galicia.

Descargas: