CONVENIO UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC) E A FEGAMP PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES DO ALUMNADO DA UDC NAS ENTIDADES LOCAIS ASOCIADAS

Este convenio ten por obxecto posibilitar que o alumnado das titulacións impartidas na Universidade da Coruña faga prácticas externas (curriculares e extracurriculares) dentro dos programas de cooperación educativa promovidos por FEGAMP ou dos concellos e deputacións que se adheriren a este convenio.

Descargas: