CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN E PROTECCIÓN DA SAÚDE 2022

A finalidade do convenio é regular as condicións que rexerán a realización entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a FEGAMP, como entidade colaboradora, e os concellos que se adhiran e acepten as subvencións cuxas bases reguladoras se recollen neste convenio para o financiamento e desenvolvemento de Programas de axudas para Unidades Asistenciais de Drogodependencias (UADs) e Unidades de Día (UD) a través dos Concellos que dispoñan destas unidades, atendendo á planificación, criterios, guías, programas e procedementos establecidos polo Servizo Galego de Saúde no circuito de asistencia sanitaria aos trastornos adictivos en Galicia publicado en 2011.

Descargas: