CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN E PROTECCIÓN DA SAÚDE 2021

A finalidade do convenio é regular as condicións que rexerán a relación entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a Fegamp como entidade colaboradora e os concellos que se adhiran e acepten as subvencións cuxas bases reguladoras se recollen neste convenio par o financiamento e desenvolvemento de:

Programas de axudas para Unidades Asistenciais de Drogodependencias (UADs) e Unidades de Día (UD) a través dos Concellos que dispoñan destas unidades, atendendo a planificación, criterios, guías, programs e procedementos establecidos polo Servicio Galego de Saúde no circuíto de asistencia sanitaria aos trastornos aditivos en Galicia publicado no 2001.

Descargas: