CONVENIO IET, FEGAMP E CONSORCIO TURISMO RIBEIRA SACRA POLO QUE SE APROBA O PACTO POLA PAISAXE - RIBEIRA SACRA

O presente convenio ten por obxecto establecer as condicións básicas para a colaboración entre o Organismo Autónomo Instituto de Estudos do Territorio o Consorcio Turismo Ribeira Sacra, e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) que de maneira voluntaria subscriben e desenvolven o pacto pola paisaxe para a protección, xestión e ordenación da paisaxe da Ribeira Sacra , mediante a realización das actuacións necesarias para dar cumprimento ao pacto, mellorando as paisaxes e a calidade de vida dos cidadáns no marco do desenvolvemento sostible.

Todas as actuacións descritas na programación desenvolveranse en bens de titularidade dos concellos integrantes do Consorcio.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto do convenio2.1 MB