CONVENIO ENTRE A FEGAMP E AS EMPRESAS SUBMINISTRADORAS DE ENERXÍA PARA A PROTECCIÓN DAS PERSOAS E FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE OU URXENCIA SOCIAL A TRAVÉS DA COOCOORDINACIÓN COS SERVIZOS SOCIAIS

Mediante este convenio créase unha canle de comunicación directa entre as empresas subministradoras de enerxía e os servizos sociais dos concellos, para resolver, mediante un procedemento estándar, áxil e homoxéneo, as demandas de axuda para o pago da factura eléctrica ou de gas que cheguen aos servizos sociais municipais, co obxetivo último de evitar os cortes da subministración.

Descargas: 

galer_a_fotos 5131