CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A FEGAMP PARA FACILITAR AS ENTIDADES LOCAIS QUE SE ADHIRAN, A CESIÓN GRATUÍTA TEMPORAL DE DIVERSOS ESPAZOS DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA.

Data: 

martes, 1 Agosto, 2017 (Todo o día)

O presente convenio entre a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias ten por obxecto regular a colaboración entre estas institucións, a fin de facilitar ás entidades locais asociadas á Federación Galega de Municipios e Provincias a cesión gratuita, con carácter temporal e limitado no tempo, de diversos espazos da Cidade da Cultura de Galicia previstos no anexo III, segundo o calendario de actividades da propia
Cidade da Cultura de Galicia, para a realización de actos promocionais, roldas de prensa, actividades culturais, turísticas ou de posta en valor do patrimonio dos concellos galegos.

O presente convenio constitúe o marco xurídico dentro do cal as Entidades Locais poderán asinar a súa adhesión mediante o modelo que figura como anexo I ao convenio.

 

Descargas: