CONVENIO ASISTENCIA DROGODEPENDENTES 2019

A finalidade do convenio é regular as condicións que rexerán a relación entre a Administración autonómica e a Fegamp, como entidade colaboradora, e os concellos que se adhiran e acepten as subvencións destinadas ao financiamento e desenvolvemento de programas de axudas para as UAD, a través dos municipios que dispoñan destas unidades, atendendo a planificación, criterios, guías, programas e procedementos establecidos polo Sergas no circuíto de asistencia sanitaria aos trastornos adictivos en Galicia.

Descargas: