CONSELLO CONSULTIVO “INFORME OBRIGA CESIÓN DE TERREOS AFECTADOS POLAS ALIÑACIÓNS DO VIARIO NOS CASOS DE AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓNS EXISTENTES”