CONCURSO DE PROXECTOS DE ANIMACIÓN Á LECTURA MARÍA MOLINER EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES. PRAZO: 12-09-2017

Data: 

mércores, 23 Agosto, 2017 (Todo o día) a martes, 12 Setembro, 2017 (Todo o día)

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 17 de agosto de 2017 da Secretaría de Estado de Cultura pola que se convoca o concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondentes ao ano 2017. BDNS (Identif.): 359624.

Finalidade

Incentivar as accións de animación á lectura de nenos/as e mozos/as, de eficiencia e labor bibliotecaria, así como de integración social nas bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes.

O concurso consistirá na entrega dun máximo de 300 premios en metálico, por un importe individual de 1.706,66 € para a compra de libros, ás bibliotecas dos municipios cuxos proxectos fosen seleccionados, así como no otorgamiento doutros premios en metálico ás tres bibliotecas municipais que obteñan a mellor puntuación, por un importe global máximo de 36.000 € e que deberán destinarse íntegramente á biblioteca municipal de cada localidade.

Beneficiarios

Poderán acceder á presente convocatoria aqueles concellos de menos de 50.000 habitantes que teñan unha biblioteca pública a cargo da cal haxa persoal.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións públicas do Ministerio de Cultura en réxime de concorrencia competitiva.

Importe

O importe máximo para esta obrigación será de 512.000 euros.

Prazo 

Quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.

Descargas: