COMUNICACIÓN RECOLLIDA RESIDUOS PERIGOSOS ORIXE DOMÉSTICA