COMUNICACIÓN FEMP - DATOS PARA MELLORA DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN ENTRE A ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA E SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS