A COMISIÓN GALEGA DE COOPERACIÓN LOCAL RATIFICA OS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DA FEGAMP PARA O ANO 2007 DO FONDO COMPLEMENTARIO DO FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

O 25% dos 6 millóns de euros repartirase entre todos os concellos; o 50% entre os menores de 15.000 habitantes, e o 25% entre os que teñen de 15.001 a 50.000 habitantes. Xosé Crespo e José Luis Méndez Romeu salientan a