CIRCULAR INFORMATIVA: MODIFICACIÓN DO RÉXIME DE XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO DAS AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2020