CIRCULAR DA FEMP SOBRE FINANCIAMENTO DA EXECUCIÓN DESENTENCIAS FIRMES POR PARTE DAS ENTIDADES LOCAIS