CIRCULAR DA FEMP SOBRE A AMPLIACIÓN DE PRAZOS PARA ADHESIÓN AOS FONDOS 'DE IMPULSO ECONÓMICO' E 'DE ORDENACIÓN'

A FEMP da conta nunha circular do anuncio do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) da ampliación ata o próximo 9 de abril do prazo para presentar a documentación necesaria para a 
formalización de operacións de préstamo co 'Fondo de Impulso Económico'. As entidades locais disporán, pois, de dúas semanas máis do inicialmente previsto para a realización dese trámite. 

Xúntase texto íntegro da circular.
 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon Texto da circular174.81 KB