Carlos Fernández e Rafael Louzán asinan o convenio para a realización de 10 cursos do Plan Interadministrativo de Formación Continua