AXUDAS PARA A SELECCIÓN DE ORGANIZACIÓNS CANDIDATAS A ENTIDADES COLABORADORAS NA MEDIDA LEADER DE GALICIA E PARA O DESEÑO DAS FUTURAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO PARA O PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2023-2027. PRAZO: 02-08-2022

Data: 

venres, 3 Xuño, 2022 (Todo o día) a martes, 2 Agosto, 2022 (Todo o día)

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Resolución do 18 de maio de 2022 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 20 de abril de 2022 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de organizacións candidatas a converterse en entidades colaboradoras na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027, para a concesión de axudas orientadas á adquisición de capacidades e para accións preparatorias en apoio do deseño das futuras estratexias de desenvolvemento local participativo para o período de programación 2023-2027, cofinanciadas polo fondo Feader, e para a aprobación de estratexias de desenvolvemento local, así como a correspondente convocatoria, para as anualidades 2022 e 2023 (código de procedemento MR701F). BDNS (Identif.): 630511.

Obxecto

Establecer as bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a selección de organizacións candidatas a converterse en entidades colaboradoras na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027, para a concesión de axudas orientadas á adquisición de capacidades e para accións preparatorias en apoio do deseño das futuras estratexias de desenvolvemento local participativo para o período de programación 2023-2027, cofinanciadas polo fondo Feader, e para a aprobación de estratexias de desenvolvemento local, para as anualidades 2022 e 2023.

Entidades beneficiarias

Entidades con forma xurídica de asociación sen ánimo de lucro que aspiren a obter a condición de entidades colaboradas na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027.

Outros datos

As bases reguladoras establecen as normas para a selección de organizacións candidatas a converterse en entidades colaboradoras da medida Leader de Galicia para o novo período de programación da Política Agrícola Común (2023-2027), que levará asociada a concesión de axudas para o apoio aos gastos de adquisición de capacidades e accións preparatorias para o deseño das futuras estratexias de desenvolvemento local participativo para o dito período.

A selección e a concesión da axuda ten como obxectivo que a organización desenvolva todas as actuacións preparatorias necesarias que permitan a elaboración dunha proposta de estratexia de desenvolvemento local para o seu territorio.

Ademais, a indicada selección e desenvolvemento das actuacións obxecto da axuda posibilitarán que a organización poida optar ao seu recoñecemento como entidade colaboradora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural na xestión da medida Leader Galicia 2023-2027, unha vez entre en vigor o Plan estratéxico da PAC 2023-2027, sempre que cumpra as condicións establecidas nas bases reguladoras, así como as que se poidan fixar posteriormente e sexan derivadas do dito plan estratéxico.

Contía

A contía da convocatoria é de 630.000,00 € para a anualidade 2022 e de 210.000,00 € para a anualidade 2023. Este crédito está cofinanciado nun 75 % polo Feader.

Prazo de presentación das solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Máis Información

Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.: 630511): http://www.minhap.gob.es/bsnstrans/index

Na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural: http://agader.xunta.es

–Teléfono: 981 54 73 62.

– Enderezo electrónico:

agader.subdireccionrelacionsgal@xunta.es e area.apoio.agader@xunta.es

Descargas: