Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN)

A Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición, Aecosan, integra e desempeña no marco competencial da administración xeral do estado as funcións relacionadas coa promoción e o fomento dos dereitos dos consumidores e usuarios en bens e servizos, así como a seguridade alimentaría e a nutrición saudable. É un organismo autónomo, adscrito ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a través da Secretaría Xeral de Sanidade e Consumo e é o resultado da fusión entre o Instituto Nacional do Consumo e a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición.