25 ANIVERSARIO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE