23. TRATAMENTO E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS. RGPD 679/2016 – LOPDGDD 3/2018. A FIGURA DO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. (MODALIDADE EN LIÑA)

Data inscrición: 

mércores, 16 Xuño, 2021 a martes, 22 Xuño, 2021

Data curso: 

luns, 13 Setembro, 2021 a venres, 15 Outubro, 2021

Categoría: 

  • Formación continua

Estado: 

  • Aberto

Plan: 

2021

Descargas: