Buscador Avanzado

16/01/2015 
ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e 2016.
13/01/2015 
ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.
12/01/2015 
ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga, e se aproba a convocatoria para o ano 2015.
12/01/2015 
ORDE do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2015.
07/01/2015 
O acordo, asinado hoxe, persegue tamén propoñer unhas zonas piloto para o estudo da propiedade das faixas en contornos de núcleos rurais, urbanos e vivendas, incluíndo os estudos de análise da propiedade do solo
31/12/2014 
ORDE do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2015.
29/12/2014 
RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2014 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector audiovisual e se convocan para o ano 2015.

Páxinas