Buscador Avanzado

26/06/2008 


O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias e alcalde de Ames, Carlos Fernández, presidiu a reunión das seccións da federación municipalistas de concellos con parques eólicos e con augas termais.
24/06/2008 
MANIFESTO da Fundación Galega contra o Narcotráfico.
18/06/2008 
Organizado polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos Presentación das Comunicacións antes do 30 de xuño de 2008. www.ciccp.es/
18/06/2008 
A Fegamp e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños asinan un convenio de colaboración para a formación de enxeñeiros municipais
17/06/2008 
Na Xornada Informativa sobre a Mellora da Xestión da Augas nos Concellos de Galicia o presidente da Fegamp anunciou o acordo dun plan de pequenas obras hidráulicas nos concellos dotado con 200.000 euros por instalación&
16/06/2008 
O grupo de traballo da Comisión de Sanidade do pacto local acadou un acordo que afectará a 272 centros e que queda pendente tan só do trámite de ratificación pola Comisión do Pacto Local, a Executiva

Páxinas