Convocatorias Medio Ambiente

19/04/2017 a 18/05/2017 

 

Instituto Enerxético de Galicia 

Resolución do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para os... Ler máis

24/03/2017 a 24/04/2017 

 

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo... Ler máis

23/03/2017 a 24/04/2017 

 

Instituto Enerxético de Galicia 

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, para o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo Europeo de... Ler máis

21/01/2017 a 20/02/2017 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non... Ler máis

16/12/2016 a 28/02/2017 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Resolución do 9 de decembro de 2016 da Dirección da Fundación Biodiversidade, pola que se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos en materia de adaptación ao... Ler máis

09/09/2016 a 08/10/2016 

 

Instituto Enerxético de Galicia 

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para o... Ler máis

09/07/2016 a 08/08/2016 

 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2016 e 2017, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos... Ler máis

09/07/2016 a 08/08/2016 

 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

ORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2016 e 2017, das axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos... Ler máis

28/06/2016 a 27/07/2016 

 

Consellería do Medio Rural 

ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de... Ler máis

10/06/2016 a 01/03/2020 

 

Consellería do Mar 

EXTRACTO da Orde do 24 de marzo de 2017 pola que se amplía o crédito da Orde do 29 de decembro de 2016 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2017 para a concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva... Ler máis

Páxinas