SOLICITUDE DE EPIs PARA RECOLLIDA DE RESIDUOS INFECTADOS POR COVID-19

Está vostede no formulario de solicitude de material de protección sanitaria para servizos de recollida e tratamento de residuos de persoas infectadas polo COVID-19.

Todas as demandas de EPIs para este fin deben tramitarse por esta canle.

Este espazo é exclusivo para solicitudes de material destinados ao devantito servizo, non se atenderán outras peticións.

NOTA: este servizo é soamente para as administracións locais.