Convenios

 

O 3 de maio de 2011, a Fegamp asinou un acordo de colaboración coa Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais

 

O convenio marco entre a Fegamp e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, permitirá aos concellos galegos dispoñer de técnicos de gran preparación, de xeito individual, ou en agrupacións.

 

Acordo de colaboración

Páxinas