Convenios

25/06/2015 

Modelo de ordenanza tipo municipal reguladora da xestión da Biomasa e distancias das plantacións.

22/04/2015 

O obxecto deste acordo é o establecemento dun marco de actuación para a colaboración entre a FEGAMP e o Consello Galego de Colexios

20/04/2015 

O presente convenio ten por obxecto establecer a colaboración entre as

18/04/2015 

Protocolo de colaboración no ámbito do gabinete de información da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (GIE-GNP) da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.

17/04/2015 

O 3 de maio de 2011, a Fegamp asinou un acordo de colaboración coa Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais

17/04/2015 

O convenio marco entre a Fegamp e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, permitirá aos concellos galegos dispoñer de técnicos de gran preparación, de xeito individual, ou en agrupacións.

17/04/2015 

O convenio entre a Fegamp e a Universidade de Santiago de Compostela permitirá a realización de prácticas en entidades locais aos alumnos

06/04/2015 

Acordo de colaboración

Páxinas