Circulares

05/11/2015 

A Xunta de Galicia vén de habilitar un novo programa específico para paliar os efectos dos desafiuzamentos por impago do arrendamento da residencia habitual: o Bono de Aluguer Social.

 

02/10/2015 

A Xunta de Galicia ten en marcha unha campaña de apoio ao sector lácteo a través da promoción do leite de calidade “Galega 100%”.

30/07/2015 

Na súa circular número 55, a Federación Española de Municipios e Provincias (Femp) da conta dos datos da liquidación correspondente ao ano 2013 da Participación nos Ingresos do Estado (PIE) das entidades locais.

30/07/2015 

A Federación Española de Municipios e Provincias (Femp), informa na súa circular número 53 de que remata o prazo para adherirse ao seu 'Portal de Transparencia de Administracións Locais'.

Xuntamos texto íntegro da circular da Femp.

22/07/2015 

A Femp informa a través dunha circular da ampliación por parte do Goberno dos prazos para que as entidades locais se adhíran ao Fondo de Ordenación e ao Fondo de Impulso Económico.

16/07/2015 

A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) convoca o seu XI Pleno para o 19 de setembro de 2015.

 

08/07/2015 

Nota informativa do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas sobre a próxima convocatoria 2015 de axudas Feder, destinadas a entidades locais, para cofinanciar actuacións de administración electrónica e de cidadáns en rede: actuacións que poden ser cofinanciadas, contía das axudas, benefi

Páxinas