Circulares

29/11/2016 

A AEAT empezou no mes de outubro a enviar a distintos organismos públicos as notificacións que habitualmente remitía en papel de forma telemática.

29/11/2016 

A Xunta de Galicia aposta polo desenvolvemento económico e social de Galicia empregando todas as ferramentas de que dispón, entre as que se atopa a promoción de solo empresarial nas condicións máis ventaxosas posibles aos emprendedores.

18/11/2016 

Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos

14/09/2016 

A continuación pode atopar unha carta da FAXPG dirixida aos concellos de Galicia sobre a convocatoria de axudas para fomentar a accesibilidade de persoas con discapacidade nos municipios e un catálogo de servicios desta Federación (FAXPG).

 

18/08/2016 

No DOG do día 17 de agosto de 2016 convócase un curso sobre intervención en emerxencias para os concellos con grupos de emerxencia supramunicipais (GES).

28/07/2016 

Esta instrución conxunta da Dirección Xeral de Conservación da Natureza e da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal pode descargala a continuación en pdf. 

30/06/2016 

A Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal da Consellería do Medio Rural, facilita a seguinte información relativa ás disposicións da Lei 3/2007 en materia de fogos de artificio xunto cos modelos de solicitude ou autorización en función da cantidade de materia regulamentada e d

23/02/2016 

Xúntase o texto da Circular, unha guía para a obtención de certificados e outra guía visual de acceso á plataforma.

07/12/2015 

Novo servizo a disposición das entidades locais galegas en EidoLocal: o espazo de transparencia local.

Páxinas