Axudas e Subvencións

29/06/2018 

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde pola que se convoca o concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondente ao ano 2018. BDNS(Identif.):405321.

Finalidade

Páxinas