Axudas e Subvencións

03/01/2018 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

02/01/2018 

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas ao teatro e ao circo correspondentes ao ano 2018. BDNS(Identif.):383419.

01/01/2018 

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas á danza, a lírica e a música correspondentes ao ano 2018. BDNS(Identif.):383422.

30/12/2017 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

Páxinas