Axudas e Subvencións

26/01/2018 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

24/01/2018 

 

Axencia Galega das Industrias Culturais

Resolución do 13 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais de artes escénicas e de música e se convocan para o ano 2018. BDNS (Identif.): 391085.

Páxinas