Axudas e Subvencións

03/01/2018 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

02/01/2018 

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas ao teatro e ao circo correspondentes ao ano 2018. BDNS(Identif.):383419.

01/01/2018 

 

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Extracto da resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas á danza, a lírica e a música correspondentes ao ano 2018. BDNS(Identif.):383422.

30/12/2017 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

28/12/2017 

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2018-2019.

Obxecto

25/12/2017 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Páxinas