Axudas e Subvencións

02/03/2019 

 

Axencia Galega das Industrias Culturais 

28/02/2019 

 

Axencia Turismo de Galicia 

24/02/2019 

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da resolucion do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas ao teatro e ao circo correspondentes ao ano 2019. BDNS (Identif.): 447208.

23/02/2019 

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da resolución do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas á danza, a lírica e a música correspondentes ao ano 2019. BDNS (Identif.): 447241.

Páxinas