Actualidade Oficina de Consumo

19/09/2017 

 

Los derechos de pasajeros están regulados por el Reglamento europeo (CE) 261/2004.

06/04/2015 

Premios nacionais do concurso escolar 2014-2015 Consumópolis10: O teu consumo ten historia: 10 anos de Consumópolis, 30 anos de Consumo.