NOTIFICACIÓN DE DESINFECCIÓNS REALIZADAS

A Fegamp recibiu a encomenda de recabar as actuacións de limpeza e desinfección realizadas polos GES, Servizos Municipais de Protección Cicil e Emerxencias, bombeiros municipais e as AVPC dos concellos.

Esta información será trasladada tódolos luns á Xunta de Galicia para a súa valoración e coordinación coas actuacións doutros servizos.

Datos da desinfección