SOLICITUDES DE MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA

O desabastecemento de EPIs e outros produtos necesarios en prevención da saúde provocado pola epidemia do COVID-19, fai necesario priorizar o subministro destes materiais no eido sanitario.

Nembargantes, en previsión dun futuro reparto de material aos profesionais dos servizos básicos prestados polas entidades locais, sería de grande axuda coñecer as necesidades dos concellos.

As entidades locais deben comunicar as súas necesidades de material preventivo a través do seguinte formulario. A FEGAMP dará traslado das solicitudes á autoridade competente.

NOTA: este servizo é soamente para as administracións locais.

DEMANDA (requirir só material que precise e non poida obter pola vía de distribución ordinaria)

MASCARILLAS
SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA