Buscador Avanzado

24/04/2019 
O presidente da Fegamp, Alfredo García, o conselleiro de Medio Rural, José González, e o director xerente de Seaga, Pablo Arbores, asinaron o 15 de abril de 2019 a addenda ao convenio para a xestión da biomasa nas faixas secundarias de protección dos núcleos rurais.
24/04/2019 
O mércores 24 de abril de 2019 celebrouse unha reunión na sede da Fegamp onde se tratou o tema da relación de responsabilidade dos concellos coas traídas veciñais legalmente constituídas.
22/04/2019 
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, do que fan parte 100 administracións locais de Galicia, lanza a 14ª edición de Vacacións con Traballo, o programa de voluntariado internacional di
22/04/2019 
Anéxanse para xeral coñecemento, diversas instrucións da Dirección Xeral de Trafico relativas á organización de probas deportivas e marchas ciclistas, e o formulario de declaración responsable, que pode descargar a continuación. 
16/04/2019 
A Xunta aportará ferramentas administrativas e informáticas concretas e prestará apoio técnico aos concellos para elaborar os seus plans municipais de defensa contra incendios
12/04/2019 
O venres día 12 de abril de 2019 levouse a cabo na biblioteca da Fegamp unha reunión entre representantes da federación e a decana e vicedecano da Facultade de Humanidades de Lugo. O tema a tratar foi a proposta de creación dun novo grao universitario de xestión cultural.
12/04/2019 
Esta medida estará contemplada na addenda ao convenio de xestión de Biomasa que foi autorizada hoxe no Consello da Xunta e que será firmada a próxima semanaEsta medida estará contemplada na addenda ao convenio de xestión de Biomasa que foi autorizada hoxe no Consello da Xunta e que será firmada a próxima semana
11/04/2019 
O presidente da Fegamp pediu para os concellos unha moratoria de dous anos para elaborar auditorías das redes de abastecemento de auga e un plan cofinanciado de obras que permitan aos municipios cumprir coa normativa.
11/04/2019 
O mércores 10 de abril de 2019 levouse a cabo a xunta de voceiros ordianaria na sede da Fegamp.
11/04/2019 
O mércores 10 de abril o presidente da Fegamp, Alfredo García, acudiu á sesión ordinaria convocada polo Consello Reitor de Augas de Galicia.

Páxinas