Axenda Fegamp

05/09/2018
acto inaugural xornada plan básico autonómico 2018

O presidente da Fegamp, Alfredo García, participou no acto inaugural das xornadas sobre o Plan Básico Autónomico (PBA) que pon en marcha a Xunta de Galicia para servir de base como plan de ordenamento municipal para os concellos que o necesiten.

09/08/2018
Acto de sinatura do convenio de colaboración na xestión da biomasa nas franxas secundarias

Firma do convenio de colaboración entre a Fegamp e a Xunta de Galicia para o financiamento das labores de xestión da biomasa nas franxas secundarias de protección dos núcleos urbans

09/08/2018
acto de sinatura convenio Fegamp e a consellería de política social

Firma dun convenio de colaboración entre a Fegamp e a Consellería de Política Social para o desenvolvemento de acción de mellora dos servizos sociais en Galicia
 

03/08/2018
Presentación da Campaña De Troula Con Sentido

PResentación da campaña DE Troula Con Sentido para promover a Non Violencia Sexista nas FEstas Galegas.

31/07/2018
reunión extraordinaria da Comsiión Executiva da Fegamp xullo 2018

A  celebración dunha sesión extraordinaria da Comisión Executiva da Fegamp, fíxose con motivo da aprobación con urxencia do borrador do Convenio de Colaboraición entre a Fegamp, a Xunta de Galicia e a empresa pública SEAGA, para a xestión da biomasa nas franxas secundarias de protección dos núcle

19/07/2018
Reunión alcaldes con GES na Fegamp

Reunión na Fegamp de todos os alcaldes que contan con GES (Grupos Supramunicipais de Emerxencias) para avanzar na proposta municipal para a continuidade deste servizo

18/07/2018
reunión da comisión executiva da Fegamp

Reunión ordinaria dos membros da Comisión Executiva da Fegamp

18/07/2018
Reunión Fegamp - APRODECA

Reunión para falar da actual situación da rede de drogodependencias

18/07/2018
Reunión Fegamp Deputacións GES

Reunión mantida na Fegamp para avanzar nas negociacións para a continuidade dos grupos GES (Grupos de Emerxencias Supramunicipais

13/07/2018
Xunta de voceiros da Fegamp xullo 2018

A Xunta de Voceiros da Fegamp reuniuse o 13 de xullo para tratar os temas mensuais nos que se está a traballar na federación.

Páxinas