Axenda Fegamp

24/10/2018
reunión FEgamp - AGAT

A Fegamp recolleu nesta reunión a problemática exposta pola Axencia Galega de Atención Temperá (AGAT) co compromiso de dar traslado das mesmas ao goberno autonómico para buscar vías de colaboración.

24/10/2018
reunión Fegamp - FEGAES

A Fegamp recolleu os problemas reflictidos pola federación Galega de Estación de Servizo (FEGAES) como os problemas nas estacións de servizo por falta de persoal sobre todo en perxuício de persoas con movilidade reducida que non poden efectuar a repostaxe de carburante.

24/10/2018
reunión AMATEGA-Fegamp

AMATEGA amosou ao presidente da Fegamp os problemas aos que se enfronta o teatro amateur galego buscando vías de colaboración intermunicipal
 

26/09/2018
reunión Fegamp CEGASAL

Reunión do presidente da Fegamp, Alfredo García, cos responsables de CEGASAL para coñecer máis a fondo o catálogo de empresas e promoción dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro e de promoción do emprego de calidade de persoas con discapacidade e persoas en situación de risco de exclu

26/09/2018
reunión da comisión de seguimento dos GES setembro 2018

Comisión de seguimento nos GES na que se están a negociar as condicións de financiamento e tamén as funcións dos GES (Grupos Supramunicipais de Emerxencias) tras a fin do convenio dos mesmos en decembro de 2018

19/09/2018
reunión Fegamp UGPOL

Reunión na Fegamp cos responsables de UGPOL (polícías locais galegos) para recoller os problemas que presenta a prestación do servizo na nosa comunidade.

19/09/2018
reunión da comisión executiva da Fegamp

Reunión da Comisión Executiva da Fegamp ordinaria do mes de setembro na sede da federación

12/09/2018
visita do presidente da Fegamp a El correo gallego

Visita do presidente da Fegamp as instalacións do Grupo El Correo Gallego invitado pola súa directiva para coñecer o novo espacio do que dispoñen no polígono do Tambre.

12/09/2018
reunión da xunta de voceiros da fegamp

Xunta de Voceiros ordinaria do mes de setembro de 2018 na Fegamp

05/09/2018
reunión Fegamp co ICEX

Reunión co ICEX para buscar vías de colaboración en materia de promoción exterior de productos galegos

Páxinas